Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (dotyczy procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz w WFOŚiGW w Łodzi).

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  L.p.                       Imię i nazwisko                                     Miejsce zamieszkania
   1.      Dorota Szac                          Łódź
   2.      Sylwia Woźniak                          Łódź

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 1.10 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź).

Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.