Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Plan działalności

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu opracował projekt Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2017. Plan Działalności stanowi podstawowy dokument wyznaczający kierunek działania WFOŚiGW w Łodzi. W bieżącym roku Fundusz, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie dofinansowywał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska w województwie łódzkim. W 2017 r. w pierwszej kolejności dofinansowane będą inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej lub przy udziale innych środków zagranicznych oraz realizowane w wyniku przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz zadań dla których Fundusz ogłosił programy priorytetowe lub konkursy.  Ponadto Fundusz będzie dofinansowywał edukację ekologiczną mieszkańców województwa jako cel horyzontalny wspomagający realizację innych przedsięwzięć służących środowisku realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów dziedzinowych tj.:

  • Ochrona  przyrody i różnorodności biologicznej;
  • Ochrona powietrza;
  • Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
  • Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;
  • Inne działania ochrony środowiska i projekty międzydziedzinowe


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 rok zawiera:

1. Plan Finansowy,
2. Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska,

oraz informację o działalności WFOŚiGW w Łodzi jako instytucji wdrążającej POIiŚ 2007-2013 i wspierającej absorpcje środków z POIiŚ 2014-2020.

Projekt Planu Finansowego został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. zawiera stan finansowy funduszu na początek i koniec roku kalendarzowego z wyszczególnieniem:

  • przychodów i wydatków,
  • wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzenia,
  • wydatków majątkowych.

Do pobrania:

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r. zatwierdzony uchwała Rady Nadzorczej nr 104/XI/2018 z dn. 23.11.2018 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 23.11.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 103/XI/2018 z dn. 23.11.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 24.08.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 64/VIII/2018 z dn. 24.08.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 22.06.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/VI/2018 z dn. 22.06.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 122/XI/2017 z dn. 24.11.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 24.11.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 20.10.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 21.04.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r. - zmiana z dn. 25.11.2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r. - zmiana z dn. 26.09.2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 23.11.2015 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 22.10.2015 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 26.11.2014 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2014 r. z dn. 18.12.2014 r.

 Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.