Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne - Radca Prawny

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

(dotyczy procedury naboru na stanowisko na stanowisko Radcy Prawnego
w WFOŚiGW w Łodzi)

 

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Radca Prawny

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na
ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Mateusz Izbicki

Pabianice

2.

Marzena Miś

Łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 19.08.2019 r. w sali nr 1.10
w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) o godz. 13:00.

Kandydaci wskazani powyżej powinni  stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.