Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w  ustawy , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zorganizowanie:
- Gali obchodów 20-lecia WFOŚiGW w Łodzi połączonej z podsumowaniem   
   konkursów o nagrodę za   działalność na rzecz  ochrony środowiska,
- Gali „Ekobelfry 2013”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 do SIWZ

zał. nr 2 do SIWZ

zał. nr 3 do SIWZ

zał. nr 4 do SIWZ

zał. nr 5 do SIWZ

zał. nr 6 do SIWZ

zał. nr 7 do SIWZ

zał. nr 1 do umowy

zał.  nr 2 do umowy

zał.  nr 3 do umowy


25.10.2013 r.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na :
Zorganizowanie:
- Gali obchodów 20-lecia WFOŚiGW w Łodzi połączonej z podsumowaniem   
   konkursów o nagrodę za   działalność na rzecz  ochrony środowiska,
- Gali "Ekobelfry 2013"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
27.09.2013, 11:26
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
23.05.2020, 23:54
Artykuł był wyświetlony
619 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.