Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji: "Budowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w  ustawy , prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji : „Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 1 do wniosku - oświadczenie o spłenieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 2 do wniosku - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3 do wniosku - wykaz wykonanych głównych usług

Załącznik Nr 4 do wniosku - wykaz osób

Załącznik Nr 5 do wniosku - oświadczenie o uprawnieniach

Załącznik Nr 6 do wniosku - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja do Wykonawców


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na opracowanie  dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji : "Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
08.04.2013, 09:20
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
04.07.2020, 17:39
Artykuł był wyświetlony
1151 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.