Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2012 rok.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 roku do godziny 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w Kancelarii. Ofertę należy opatrzyć adnotacją "Oferta na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2012 rok nie otwierać przed dniem 10.04.2013 r. godz. 15.00."


Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku: Zaproszenie do składania ofert

W załączonym pliku wzoru umowy znajduje się błędnie wskazana data złożenia końcowego raportu. Wzór umowy z poprawioną oczywistą omyłką znajduje się poniżej.

Wzór umowy do pobrania


W dniu 5 kwietnia br do zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści: "Czy zawarte w wymaganiach uprawnienia audytora w zakresie wynikającym z art. 286 ust.1, pkt 1-4 oraz ust. 1 pkt 5a lub 5b Ustawy o finansach publicznych są ostateczne"?

Odpowiedź Zamawiającego:
Określone w zapytaniu cenowym wymagania odnośnie uprawnień audytora są ostateczne.

 

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
27.03.2013, 13:21
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
01.07.2020, 12:53
Artykuł był wyświetlony
639 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.