Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu - telefonia komórkowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 26 marca 2013 roku ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ".

Treść ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ z załącznikami


Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 z póź.zm.) zwanej dalej "Pzp" Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZA/U/PN/024/13 na usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Na podstawie art. 38 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, a ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pełna treść pytań do SIWZ i wyjaśnień Zamawiającego


Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 z póź.zm.) zwanej dalej ?Pzp? Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZA/U/PN/024/13 na usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, a ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pełna treść pytań do SIWZ i wyjaśnień Zamawiającego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2gie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
26.03.2013, 12:38
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
03.07.2020, 11:26
Artykuł był wyświetlony
656 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.