Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu - usługa telefoni komórkowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 07 lutego 2013 roku ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ".

Treść ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ


Ogłoszenie o wyjaśnieniach do SIWZ  - usługa telefonii komórkowej

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 z póź.zm.) zwanej dalej "Pzp" Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, a ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Pełna treść pytań do SIWZ i wyjaśnień Zamawiającego

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
07.02.2013, 12:12
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
03.08.2020, 15:25
Artykuł był wyświetlony
520 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.