Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zapytanie ofertowe - badanie rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Łodzi

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2012 rok oraz sporządzenia w 5 egzemplarzach pisemnej opinii wraz z raportem, o tym czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z wymogami art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2009.152.1223 t.j. z późn. zm.)

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12 grudnia 2012 roku do godziny 12.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w Kancelarii. Ofertę należy opatrzyć adnotacją "Oferta na badanie sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Łodzi za 2012 rok nie otwierać przed dniem 12.12.2012 r. godz. 12.00"

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku

Zaproszenie do składania ofert

Oświadczenie oferenta

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
29.11.2012, 12:01
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
27.07.2020, 15:12
Artykuł był wyświetlony
670 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.