Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Plan działalności

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu corocznie opracowuje projekt Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na kolejny rok. Rada Nadzorcza uchwala Plan Działalności w terminie 30 listopada każdego roku na rok następny. Plan Działalności stanowi podstawowy dokument wyznaczający kierunek działania WFOŚiGW w Łodzi.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi zawiera m.in:

1. Plan Finansowy,
2. Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska,

Plan Finansowy jest przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z późn. zm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi zawiera stan finansowy funduszu na początek i koniec roku kalendarzowego z wyszczególnieniem:

  • przychodów i wydatków;
  • wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń;
  • wydatków majątkowych.

Do pobrania:

Uaktualnienie Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020 r.  w zakresie Rocznego Planu  Finansowego

W dniu 22.05.2020 r Rada Nadzorcza uchwałą nr  40/V/2020 z  dn. 22.05.2020 r zatwierdziła zmiany w „Rocznym Planie Finansowym WFOŚiGW na 2020 rok” stanowiącym załącznik nr 1  do Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi.

 

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020 r. zatwierdzony Uchwała Rady Nadzorczej nr 94/XI/2019 z dn. 28.11.2019 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r. - tekst jednolity z dn. 28.11.2019 r. - Uchwała Rady Nadzorczej nr 93/XI/2019 z dn. 28.11.2019 r.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r. zatwierdzony uchwała Rady Nadzorczej nr 74/IX/2019 z dn. 25.09.2019 r.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r. zatwierdzony uchwała Rady Nadzorczej nr 104/XI/2018 z dn. 23.11.2018 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 23.11.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 103/XI/2018 z dn. 23.11.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 24.08.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 64/VIII/2018 z dn. 24.08.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 22.06.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/VI/2018 z dn. 22.06.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 122/XI/2017 z dn. 24.11.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 24.11.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 20.10.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 21.04.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r. - zmiana z dn. 25.11.2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r. - zmiana z dn. 26.09.2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 23.11.2015 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 22.10.2015 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 26.11.2014 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2014 r. z dn. 18.12.2014 r.

 


 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.