Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty/osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 58 ustawy o finansach publicznych) do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze).
Oczekiwany termin:

    1. zakończenia kontroli - do 10.03.2009 r.,
    2. dostarczenia protokołu z kontroli - do 17.03.2009 r.

Inne oczekiwania:

    1. Posiadanie doświadczenia kontroli zagadnień z zakresu ochrony środowiska, potwierdzone stosownym dokumentem.

Oferta powinna zawierać:

    1. aktualny odpis z KRS lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
    2. zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
    3. listę podmiotów w których oferent przeprowadzał kontrolę lub audyt,
    4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 58 ustawy o finansach publicznych,
    5. cenę netto i cenę brutto za wykonanie kontroli wraz ze sporządzeniem protokołu z kontroli.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.02.2009 roku do godziny 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kancelarii.
Ofertę należy opatrzyć adnotacją "Oferta przeprowadzenia kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 rok."

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.Odpowiedzialny za treść: Dorota Linowiecka
Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2009-02-05 11:40:24
Data ostatniej modyfikacji: 2010-02-05 09:25:58
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
05.02.2009, 14:06
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
27.05.2020, 17:43
Artykuł był wyświetlony
417 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.