Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznej usługi nadzoru serwisowego nad programem do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko użytkowanych w WFOŚiGW w Łodzi (moduł systemu Prolan_iASF), opartym o bazę danych ORACLE 10g.Program służy do ewidencji danych w zakresie złożonych wniosków aplikacyjnych, zawartych z Beneficjentami umów o dofinansowanie oraz aneksów, wniosków o płatność, przeprowadzonych kontroli, sprawozdawczości oraz wykrytych nieprawidłowości, a także służy ewidencji rozliczeń środków w ramach Pomocy Technicznej PO liŚ.

Nadzór serwisowy obejmuje:
- utrzymanie ciągłości pracy programu do obsługi PO IiŚ (moduł systemu Prolan_iASF),
- bieżącą modyfikację oprogramowania w zakresie modyfikacji wzorców wydruku,
- modyfikację oprogramowania wynikającą ze zmian przepisów prawnych, łącznie z dokumentowaniem w instrukcjach programowych,
- konsultacje telefoniczne w zakresie eksploatowanego oprogramowania i doradztwo techniczne,
- świadczenie usług w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi oraz poza nią (przez internet) tj. instalacja modyfikacji, kontrola danych, konsultacje.

Oferta powinna zawierać:
- aktualny odpis z KRS lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
- specyfikacje usług,
- ceny netto i brutto za usługę wg zryczałtowanej stawki miesięcznej,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty jeśli nie wynika ono bezpośrednio z dokumentu wskazującego status prawny oferenta,
- lista referencyjna.

WFOŚiGW w Łodzi oświadcza, że nie jest właścicielem ww. programu.

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Osobą wyznaczoną do udzielania informacji na temat modułu systemu Prolan_iASF jest Waldemar Snelewski, e-mail: wsnelewski@wfosigw.lodz.pl, tel 660770405, fax 42 6395121

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 października 2010 roku do godziny 12.00 do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pisemnej do Kancelarii lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl


Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2010-10-21 09:57:11
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-21 10:06:22
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
21.10.2010, 12:52
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
27.07.2020, 15:13
Artykuł był wyświetlony
413 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.