Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Dotychczasowy zapis punktu 6.4 SIWZ:
"Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w rozdziale II SIWZ - materiały techniczne tj. dane techniczne, specyfikacje techniczne dotyczące zaoferowanych modeli telefonów i modemów ? potwierdzające wymagania stawiane przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo-cenowym - załączniku Nr 3 SIWZ."
otrzymuje nowe brzmienie:
"Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w rozdziale III SIWZ - materiały techniczne tj. dane techniczne, specyfikacje techniczne dotyczące zaoferowanych modeli telefonów."

2. Dotychczasowy zapis punktu 1 A Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:
"Cena abonamentów miesięcznych (waga 80 pkt)"
otrzymuje nowe brzmienie:
"Cena abonamentów miesięcznych (waga 40 pkt)"

3. Dotychczasowy zapis punktu 1 B Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:
" Cena stawek za połączenia i transmisję danych w taryfie C (waga 10 pkt)"
otrzymuje nowe brzmienie:
" Cena stawek za połączenia i transmisję danych w taryfie C (waga 30 pkt)"

4. Dotychczasowy zapis punktu 1 C Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:
" Cena stawek za połączenia i transmisję danych w taryfie D (waga 10 pkt)"
otrzymuje nowe brzmienie:
" Cena stawek za połączenia i transmisję danych w taryfie D (waga 30 pkt)"


Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-02-08 14:50:02
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
08.02.2011, 09:57
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
26.05.2020, 00:17
Artykuł był wyświetlony
425 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.