Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:1. Dotychczasowy zapis punktu III.II.3 SIWZ: "Cena zakupu aparatów telefonicznych będzie ceną wynikającą z obowiązującej w dniu podpisania umowy promocji" otrzymuje nowe brzmienie:
"Cena zakupu aparatów telefonicznych będzie ceną wynikającą z oferty, nie wyższą jednak od aktualnej ceny promocyjnej obowiązującej na dzień składania ofert."2. Dotychczasowy zapis punktu III.II.5 SIWZ: "Wykonawca udzielił Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy" otrzymuje nowe brzmienie:
"Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięcznej rękojmi na aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy. Oferowany sprzęt i urządzenia objęte będą gwarancją producenta."


3. Dotychczasowy zapis punktu III.II.9 SIWZ: "Wykonawca wyznaczy opiekuna technicznego i handlowego, dostępnego przez 24h na dobę, w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia drogą e-mailową oraz telefoniczną oraz informacji o ewentualnych możliwościach zmian powodujących optymalizację kosztów połączeń jak również wprowadzania dodatkowych usług" otrzymuje nowe brzmienie:
"Wykonawca wyznaczy opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia drogą e-mailową oraz telefoniczną oraz informacji o ewentualnych możliwościach zmian powodujących optymalizację kosztów połączeń jak również wprowadzania dodatkowych usług, dostępnego w godzinach pracy Zamawiającego."

4. Dotychczasowy zapis punktu III.III.8 SIWZ: "Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia" otrzymuje nowe brzmienie:
"Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia w sieci krajowej."

5. Dotychczasowy zapis punktu III.III.9.h: "bezpłatne świadczenie usługi poczty głosowej " otrzymuje nowe brzmienie:
"bezpłatne świadczenie usługi poczty głosowej w sieci krajowej."

6. Dotychczasowy zapis punktu XIV.5 SIWZ: "Termin płatności będzie wynosił minimum 14 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego" otrzymuje nowe brzmienie:
"Termin płatności będzie wynosił do 30 dni od momentu wystawienia faktury VAT."

7. Dotychczasowy zapis punktu IX.10 SIWZ: "Ofertę należy złożyć w dwóch (wewnętrznej i zewnętrznej) zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być opisana "Przetarg nieograniczony na usługi telefonii komórkowej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - nie otwierać do dnia 15.02.2011 r. do godz. 09.15". Koperta wewnętrzna powinna być opisana "Przetarg nieograniczony na usługi telefonii komórkowej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi" oraz posiadać dane Wykonawcy: nazwę, siedzibę i adres. " otrzymuje nowe brzmienie:
"Ofertę należy złożyć w dwóch (wewnętrznej i zewnętrznej) zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być opisana "Przetarg nieograniczony na usługi telefonii komórkowej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - nie otwierać do dnia 18.02.2011 r. do godz. 09.15". Koperta wewnętrzna powinna być opisana "Przetarg nieograniczony na usługi telefonii komórkowej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi" oraz posiadać dane Wykonawcy: nazwę, siedzibę i adres."

8. Dotychczasowy zapis punktu X.2 SIWZ: "Termin składania ofert upływa dnia 15.02.2011 r. o godz. 09:00" otrzymuje nowe brzmienie:
"Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2011 r. o godz. 09:00"

9. Dotychczasowy zapis punktu X.3 SIWZ: "Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2011 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź. Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w otwarciu ofert proszeni są o zgłoszenie w Kancelarii." otrzymuje nowe brzmienie:

"Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2011 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź. Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w otwarciu ofert proszeni są o zgłoszenie w Kancelarii."Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-02-14 15:34:17
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
14.02.2011, 09:11
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
06.07.2020, 13:43
Artykuł był wyświetlony
473 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.