Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ZMIANA OGŁOSZENIA

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłuża termin składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla WFOŚiGW w Łodzi.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ


Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-09-29 12:36:37
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
29.09.2011, 07:32
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
28.05.2020, 03:27
Artykuł był wyświetlony
465 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.