Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Informacja dla organizacji pozarządowych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi" obowiązujących w roku 2009, powołuje Komisję Ekspercką opiniującą wnioski z dziedziny edukacji ekologicznej.

Wskład Komisji oprócz przedstawicieli uczelni wyższych, Kuratorium Oświaty, wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, parków krajobrazowych i jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, wchodzi reprezentant organizacji pozarządowych, których celem działalności jest ochrona środowiska i/lub edukacja ekologiczna, posiadających siedzibę lub struktury na terenie województwa łódzkiego.

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w siedzibie Funduszu w dniu 16.02.2009 r. o godz. 15.30 (poniedziałek). Podczas spotkania zgromadzeni przedstawiciele organizacji ekologicznych będą mogli zaprezentować swoje stowarzyszenie/fundację i wybrać ze swojego grona reprezentanta do prac w Komisji. Oczekujemy, że osoba powołana do prac w Komisji posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu edukacji ekologicznej i działaniach na rzecz ochrony środowiska.


Kadencja Komisji trwa 2 lata, a praca w Komisji ma charakter społeczny. Posiedzenia Komisji zwoływane będą przez Zespół Oceny i Obsługi Wniosków Funduszu nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, w zależności od złożonych wniosków.

 

Osoba prowadząca sprawę: Małgorzata Skupińska, tel. 042 66 34 167, mskupinska@wfosigw.lodz.pl
Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału drogą elektroniczną lub telefoniczną.


Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2009-02-11 15:30:23
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
11.02.2009, 13:56
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
19.06.2020, 02:54
Artykuł był wyświetlony
381 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.