Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przedłużony termin składania ofert

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 przedłuża termin do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze) i zaprasza podmioty/osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 58 ustawy o finansach publicznych) do ich składania.

Oczekiwany termin:

- zakończenia kontroli - do 10.04.2009 r.,
- dostarczenia protokołu z kontroli - do 17.04.2009 r.

Inne oczekiwania:

- Posiadanie doświadczenia kontroli zagadnień z zakresu ochrony środowiska, potwierdzone stosownym dokumentem.

 

Oferta powinna zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
- zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
- listę podmiotów w których oferent przeprowadzał kontrolę lub audyt,
- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 58 ustawy o finansach publicznych,
- cenę netto i cenę brutto za wykonanie kontroli wraz ze sporządzeniem protokołu z kontroli.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06.03.2009 roku do godziny 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kancelarii. Ofertę należy opatrzyć adnotacją "Oferta przeprowadzenia kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 rok." Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2009-02-24 14:38:10
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
24.02.2009, 13:10
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
23.05.2020, 12:33
Artykuł był wyświetlony
380 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.