Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2010 ROK

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystępuje do opracowywania Listy przedsięwzięć priorytetowych na 2010 rok (zgodnie z art. 414 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm).W związku z powyższym prosimy o sporządzenie wykazu zadań proekologicznych planowanych do realizacji w 2010 roku, w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Fundusz. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystępuje do opracowywania Listy przedsięwzięć priorytetowych na 2010 rok (zgodnie z art. 414 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm).
W związku z powyższym prosimy o sporządzenie wykazu zadań proekologicznych planowanych do realizacji w 2010 roku, w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Fundusz.

WZÓR TABELI

Wykaz ten powinien zawierać przedsięwzięcia planowane do dofinansowania w 2010 roku ze środków WFOŚiGW w Łodzi, a także ze środków NFOŚiGW, ze szczególnym uwzględnieniem zadań przewidzianych do dofinansowania z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Lista przedsięwzięć priorytetowych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków nie podlegających zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony środowiska jest opiniowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w części obejmującej zadania z zakresu gospodarki wodnej jest uzgadniana z właściwymi dyrekcjami regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie finansowania tych przedsięwzięć.
W związku z powyższym oczekujemy na przesłanie przez Państwa informacji z wykazem zadań priorytetowych w terminie do dnia 08.05.2009 r.

Dodatkowo prosimy nadsyłać ww. tabelę drogą elektroniczną na adres:

priorytety@wfosigw.lodz.pl
 
Nazwa pliku powinna zawierać oprócz słów "Priorytety" nazwę jednostki samorządowej bez polskich znaków, np.: dla Gminy Łanięta nazwa pliku będzie brzmiała: "Priorytety_gmina_lanieta.xls"


Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2009-04-14 21:09:36
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-19 12:56:40
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
14.04.2009, 11:47
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
24.06.2020, 05:26
Artykuł był wyświetlony
417 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.