Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początkiem bieżącego roku przyjął listę priorytetowych programów przewidzianych do dofinansowania w 2010 r.
W ramach obowiązujących programów wsparcie uzyskiwać będą w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.

Jednym z priorytetowych działań w tym zakresie jest dostosowanie istniejących składowisk odpadów do wymogów obowiązującego prawa.Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początkiem bieżącego roku przyjął listę priorytetowych programów przewidzianych do dofinansowania w 2010 r. W ramach obowiązujących programów wsparcie uzyskiwać będą  w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Jednym z priorytetowych działań w tym zakresie jest dostosowanie istniejących składowisk odpadów do wymogów obowiązującego prawa.

NFOŚiGW wychodząc powyższym potrzebom naprzeciw kontynuuje na nowych zasadach realizację instrumentu wsparcia przedsięwzięć polegających na dostosowaniu składowisk odpadów do przepisów obowiązującego prawa tj. program priorytetowy: "Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych".

 

W bieżącym roku program ze względu na charakter działań został podzielony na dwie części:


Część 1) Programu  skierowana do podmiotów które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych, w ramach której dofinansowanie w formie dotacji (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych) można uzyskać na przedsięwzięcia polegające na:
- zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określając datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Wnioski można składać w terminach:

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest spełnienie następujących kryteriów:

- powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów
- wartość wnioskowanej kwoty  ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys.zł.
- data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2012 r.

 

Część 2) Programu skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz do przedsiębiorców w ramach której dofinansowanie w formie pożyczki (w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia do 30% kwoty pożyczki) można uzyskać na przedsięwzięcia polegające na:

- zamykaniu pozostałych (innych niż wskazane w Części 1) Programu) składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
- modernizacji lub doposażenia składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne służące dostosowaniu ich do wymogów obowiązującego prawa.

Nabór wniosków w ramach Części 2) Programu odbywa się w trybie ciągłym od 01.03.2010r. do wyczerpania środków.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:

- powierzchnia składowiska lub łączna powierzchnia składowisk, której dotyczy  wniosek o dofinansowanie jest większa lub równa 2 ha
- data zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż 31.12.2012 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości oraz warunków uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia proekologiczne związane z gospodarowaniem odpadami dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-ziemi.

Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2010-02-23 14:23:28
Data ostatniej modyfikacji: 2010-05-13 14:22:09
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
23.02.2010, 12:08
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
27.05.2020, 02:43
Artykuł był wyświetlony
404 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.